ÇEREZ POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ
 
İşbu Gizlilik Politikası, Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’ye ait (“Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.”) https://www.megateknikmarket.com ve/veya ilgili diğer internet sitelerine ilişkin gizlilik politikasını içerir. Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.'nun sahibi olduğu https://www.megateknikmarket.com ve/veya ilgili diğer internet sitesini ziyaret ederek ve kullanarak işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan hususları okuduğunuzu, anladığınızı ve aşağıdaki tüm yükümlülüklere ve kurallara uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılmaktasınız.          
 
Yürüttüğümüz faaliyetler sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde (“KVKK”) müşterilerimize ait kişisel veri olarak tanımlanabilecek ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, demografik veriler, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, cihaz bilgisi, mali veriler ile müşterilerimizi tanımlamaya yönelik her türlü diğer veriler, siparişlerinizi almak ve yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve geliştirmek, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza yönelik çalışmalar ve gösterimler yapmak, sistemle ilgili sorunların çözümlenmesi, reklam, iletişim, promosyon, mesafeli satış sözleşmesi ve diğer sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifası, istatistiksel çalışmalar ve 3. kişilerin teknik ve lojistik işlevlerini Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. adına yerine getirmelerini sağlamak, sair iletişim faaliyetleri ile sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. tarafından kişisel veri mevzuatına uygun olarak, gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar kaydedilebilir, depolanabilir, yazılı veya manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, sınıflandırılabilir, üçüncü kişilerle paylaşılabilir, yurt içi veya yurt dışına aktarılabilir ve sair yöntemler ile işlenebilir. Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş., müşterilerimize ait kişisel verileri, KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve/veya yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda  Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’nun mevcut veya ilerideki iştirakleri, iş ortakları, bağlı şirketleri, hissedarları, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi ve/veya yurtdışındaki kişi ve kurumlar, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmet sunabilmesi için işbirliği yaptığı veya yapabileceği hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişi ve/veya kuruluşlara aktarılabilir.
 
Müşterilerimiz tarafından Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’ya elektronik ortamda iletilen tüm bilgiler, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
 
Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş., internet sitesi ve mobil uygulama içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğer sitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından sorumlu tutulamaz.

Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş., müşterilerimize önerilerde bulunmak için müşterilerimizin Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’nun ürünlerini ve hizmetlerini kullanım şeklini inceleyebilir ve kullanabilir. Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş., işbu Gizlilik Politikası’na aykırı davranan veya diğer üyeler tarafından şikayete konu olan müşterilerimizin bilgilerini ve verilerini inceleyebilir.
 
Müşterilerimizin herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucu doğacak zarardan Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Müşterilerimizin üyelik kaydını oluştururken kullandığı üye adı, şifre vb. bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması durumunda ortaya çıkacak zararlardan Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. sorumlu değildir.

 Müşterilerimiz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. ile iletişime geçerek kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya kendilerine gönderilen ticari elektronik iletilerin durdurulmasını talep etme hakkı vardır. Müşterilerimizin bu husustaki taleplerinin Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’ya ulaşmasını müteakip kişisel veri işlemleri ve/veya elektronik ticari ileti gönderimi durdurulur. Ancak yürürlükteki mevzuatın izin verdiği işlenmesi/saklanması/tutulması zorunlu olan veriler işlenmeye veya ticari elektronik ileti gönderimine devam edilebilir. Müşterilerimiz dilerse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. tarafından bu hususlardaki başvuru ve talepler kanuni azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki sebebi ilgiliye açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.     

Müşterilerimizin yukarıda belirtilen yöntemler ile bilgilendirilmeleri ve/veya kendilerine gönderilen ticari elektronik iletiler kapsamında bir ürün veya hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve mevzuata uygun olarak yapılacak tüketici sözleşmelerine tabidir. Tüketici  sözleşmesi kendi şartları dahilinde ve sözleşmenin tarafları arasında uygulanır.
 
İnternet sitemizden yapacağınız alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz Sipariş Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.
 
Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’ya ait internet sitesi ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’ya aittir.
 
Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş., işbu Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. internet sitesi üzerinden sunduğu içeriği ve hizmetleri de değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumlarda hizmetlerin/ürünlerin üzerinden, Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. ve/veya https://www.megateknikmarket.com internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.  
 
İşbu gizlilik politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizle ilgili olarak Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’ya aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
 
Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.

Adres: Uzunçayır Caddesi No: 33 A Blok K:3 D:18-19-20 34722 – Hasanpaşa  Kadıköy / İstanbul / Türkiye
 
E-mail adresi: info@megateknikmarket.com
 
Telefon : +90 216 326 45 35
 
Fax:
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ:
 
1) Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı:
 
Müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi konusunda  en başta  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (“KVKK”) ve ilgili mevzuat olmak üzere, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi gerekmektedir.
 
2) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
 
Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. kişisel verileri, internet siteleri, çerezler,  sosyal medya hesapları, çağrı merkezi, ve sair iletişim kanalları vasıtasıyla KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamaktadır.

https://www.megateknikmarket.com sitemizde farklı internet siteleri üzerinde internet sitemizin trafiğini arttırmak adına çerezler  (bir karakter dizisi içeren küçük bir dosya) kullanmaktayız. https://www.megateknikmarket.com, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu metinde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak şartı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Kullandığımız çerezlerin çoğu oturumunuzu kapattıktan sonra bilgisayarınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise müşterilerimizin uygulama kullanımını kişiselleştirmek, sitemize tekrar giriş yapıldığında müşterilerimizin rahatlıkla tanımlanabilmesi, müşterilerimizin tercihlerini kaydetmek, müşterilerimize özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, müşterilerimizin eğilimlerini yakından izlemek ve internet sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini müşterilerimize göre iyileştirmek de dahil olmak üzere hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak için kullanılırlar. Söz konusu çerezler tarafımızca her türlü kontrol ile geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Bu kontrollere göre virüs ya da bilgisayarlara zarar verebilecek bilgiler ve veriler çerezler üzerinde bulunmamaktadır. Ancak bununla beraber kötü niyetli kullanıcıların sunmuş oldukları yazılım ve önlenemeyen datalar ya da kendi hatalarınızdan dolayı bilgisayarınızda var olan virüs ve/veya Truva atı gibi programlar dolayısıyla, sunduğumuz çerezler dolayısıyla herhangi bir şekilde sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Ancak, kullanıcılar dilerlerse çerez dosyasının gelmemesi veya çerez dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Bu takdirde internet sitemizin arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağını bildiririz.

3) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
 
Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş., mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedilebilir, depolayabilir, yazılı veya manyetik arşivlerde muhafaza edebilir, kullanabilir, güncelleyebilir, sınıflandırabilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir, yurt içi veya yurt dışına aktarabilir ve sair yöntemler ile işleyebilir. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

 

 

 

 • Gerekli durumlarda internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit etmek,
 • Müşterilerimiz ile iletişime geçebilmek için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Lojistik hizmetler, nakliye, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri ve/veya satın alma işlemlerinde müşterilerimize yeterli güvenceleri sunmak için internet sitemizde gerçekleştirilen işlemlerin analizini yapabilmek,
 • Ürün ve hizmetleri sunmak, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili müşterilerimizin talep ettiği işlemleri gerçekleştirmek ve takibini sağlamak, ürün ve hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek,  müşterilerimize gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik  ortamda (internet/mobil vs.) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi talepleri cevaplandırmak,
 •  Müşterilerimizin bize bildirdiği ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, tanıtım yapabilmek, müşterilerimize özel teklif, hediye ve promosyon sunabilmek,
 • İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanabilmesi için anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek ve hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Ürün sunumu ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
 •  
  4) Kişisel Verilerin Korunması Yöntemi:
   
  Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. bünyesindeki kişisel veriler, Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’nun gözetimi, denetimi ve kontrolü altındadır. Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş., yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri alma konusunda Veri Sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun şekilde veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bildirmek isteriz. Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş., kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla her türlü güvenlik tedbirlerini almaktadır.  
   
  5) Kişisel Verilerin Paylaşım Esasları:
   
  Müşterilerimize ait kişisel veriler, KVKK tarafından öngürülen temel ilkelere uygun olarak  ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda, anlaşmalı üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
   
  Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile müşterilerimize ait kişisel veriler paylaşılmaktadır. 
   
  Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında müşterilerimizin hak ihlallerini önlemek için Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. tarafından gerekli teknik, idari ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş. sorumlu değildir.      
   
  6) Kişisel Veri Sahibinin KVKK madde 11’de Sayılan Hakları:
   
  KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında müşterilerimiz; 
  1. kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
  2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
  6. kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. Kanun’un 7. maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  8. işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
  9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
   
  7) Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması:
   
  Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’nun KVKK kapsamında  kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Kişisel verilerinizi mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde internet sayfamızda yer alan bu bilgileri mevzuata uygun olarak güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman takip edebileceğinizi bildirmek isteriz.
   
  Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’nun yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Mega Danışmanlık, Temsilcilik Dış Ticaret A.Ş.’yla doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir nedenle değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtmiş olduğumuz iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
   
  8) Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı:
   
  Kişisel verileriniz ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olması durumunda veya yürürlükteki mevzuat uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan açıklamanızı da bildirerek info@megateknikmarket.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. •  
 •